Na hlavní stránku horolezeckého oddílu TJ Lokomotiva Teplice

Gerhard, Jirka a Pavla – obnovení orlí kartuše

13. 9. 2018, Tisá, Gerhard Tschunko

Tak jak se ve všech skalních oblastech nacházejí rytiny a obrazce vytesané do skály, je skalní krajina kolem Tisé na tyto památky z minulých let obzvláště bohatá. Pomineme-li různé vyryté iniciály pocházející z počátku 20. století, najdeme i ve zdejším pískovci záznamy vztahující se k této bohaté historii. V Ostrově poblíž skalního útvaru zvaného "Obří věž" se nacházejí prapodivná znamení. Zřejmě se jedná o pašerácké značky. V Rájci nacházíme skalní nápisy z doby, kdy zde vedla cesta z ostrovské sklárny. V tiském skalním městě je několik rytin. Jedna je na konci schodiště vedoucího od malého náměstí na vrchol stěn. Je zde knížecí korunka rodu Thunů s iniciálami tehdejších stavitelů cest. Ale hned u začátku této cesty naproti skále zvané "Žabí koruna" se nachází vysoko ve skalním vhloubení vytesaná kartuše. Je z roku 1880, kdy zde sedmdesátiletý kníže František z Thůnu ulovil posledního orla.

Text na kartuši byl již vlivem povětrnostních podmínek a neúcty k takovým artefaktům v minulých letech značně poškozen. Ve spodní části je úplně nečitelný. Trvalo delší čas, něž se podařilo text rytiny upřesnit. Je zajímavé, že k tomu přispěla fotografie ze zimního výstupu, kdy námraza podstatně zviditelnila jednotlivá písmena a číslice. Samozřejmě k tomu přispěly i záznamy v historických listinách.

Dříve bývala u úpatí skály dřevěná tabulka jež turistům oznamovala, že zde kníže Schwarzenberg zastřelil orla. Šlo o nesprávný výklad, pravděpodobně vznikl podle toho, že hned vedlejší průlez v průvodci z roku 1933 se nazýval "Schwarzenberg Grotte". Pod knížecí korunkou je tento text: F. T. r. - S. d. r. a letopočet 1880. František Thun rex. To malé "rex" značí, že kníže byl v té době místodržící, místokrálem v Čechách. Další písmena znamenají možná "Sonorum divino rex" - volně přeloženo: "Z boží vůle král".

Byl nejvyšší čas něco s tím udělat. Dali jsme se do díla. Jirka Švadleňák, horolezec a šikovný všeuměl po prostudování mých poznámek napřed zpevňoval okraje kartuše speciální hmotou. Poté postupně opatrně obnovoval jednotlivé znaky. Velkým přínosem byly odborné rady keramičky Mag.a Pavly Kašákové z Tisé. Ta zhotovila keramickou tabulku s textem, jež byla usazena na úpatí skály. Koncem září letošního roku byla obnova dokončena a poté zakonzervována penetračním nátěrem.

Domnívám se, že se dílo vydařilo soudě podle kladných reakcí mnoha návštěvníků skalního města. Snad vydrží po delší dobu jako malá připomínka naší historie.

kartuse.jpg

CIMG3700.jpg

CIMG3703.jpg

CIMG3704.jpg

novystitek.jpg